Skuteczna komunikacja to warunek sukcesu. Firmy i instytucje muszą nieustannie troszczyć się i odnawiać swój wizerunek, wyjaśniać motywy działania, słuchać klientów, prowadzić dialog z otoczeniem i kształtować doświadczenia ludzi. I my w tym pomagamy.
UCZESTNIK KONKURSU POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI
System Marco, eliminujący metan z powietrza wentylacyjnego kopalń, został zgłoszony do konkursu „Polski Produkt Przyszłości”. To konkurs organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), który wyłania i promuje rozwiązania innowacyjne o dużym potencjale zaistnienia na rynku międzynarodowym.
switch to the English language version